EDEA 13 juin 2015, MBOG LIAA fêtait ses 20 années d’existence

Association Mbog Liaa

Latest update Wednesday 10 November 2021 à 14:14

Edito

Newsletter

Please subscribe for free to receive regularly the communities Bassa, Bati and Mpo'o news.

Visites du site

Compteur activé le 30/05/2018

Visites depuis 01/01/2018
3537872
Ce jour1643
Hier5112
Cette semaine11278
Ce mois78167
Total3537872

RALLYING SONG OF MBOGLIAA -- ENGLISH VERSION
 
by Mathias Victorien Ntep II

              
In the Sanaga Country
All´s well, yes all´s well.
From the North to the South
The two banks of the Sanaga river
Are blooming.
All´s well, yes all´s well.
Yet the Evil One
Keeps stifling all endeavors.
The Country is poverty-stricken;
Social activities are in jeopardy.


Burden ( of the Song)

Let´s work under God´s Watchful Eye,
Let´s farm our coveted land.
And only through labor,
Yes only through toil,
Shall we get back
On our feet in this world.

Version Basaa

Ini pès mbog

Hèt lom i mpubi a nkuli

Ki longè mbog !

Gwom bi héli

Mingwañ nwo ma

Ńo lom le tèè pam i tuyè

Masoda ma

Gwom bi nyugyè

Bénge ki ñèmb wés

Ni ñoo ki mahol més

Na nunge bakwelem béé,

Lè di kwo i ngembè ngoo

Yag ndumba yés ñson moo

Nsèñ u ba béé

Ndimba

Di salag, nwèt a yé mbôñ

Disi tjés ba nkil bés njôñ

Bôlô yés banga banga

Yotama yon ya sôñ

Niñ yés isi hiangaa


Version Bakoko

Yaa liatan

Ye Sanaga

Nu ekombo yaha pah Sanag’a

Nga ôndye

Ese mbèèn ôô e, ese mbèèn !

Nkoo la nkèè mimbyan mèè mbaa

Mig nug

Ese mbèèn ôô e, ese mbèèn !

Tonan ka nlem la ndimè mipuu

A nga sinhe nsôn wah’asè

Mam misè ma tigle ngôô la ngôô

Misôn misè mi lilom ma tjjè nè

Bam-bam

Ndimanè

Bi sal hô a si bitatle bi loo

Bi sal si bi na kele bèhè nzoñ

Amah sig la nsôn wôntamè

Nè bi nga timan le etél

Yah’a si wanga


Version française.

Dans ce pays où coule la Sanaga

Tout est bien, oui tout est bien

Du nord au Sud, ses deux rives

Prospèrent

Tout est bien, oui tout est bien

Cependant l’ennemi de la lumière

Eteint toute activité.

Tout gît dans la misère

L’activité sociale est en péril.

Refrain

Travaillons sous l’œil de Dieu

Cultivons nos terres enviées

Et ce sera, ce sera par le travail

Que nous retrouverons notre place

Sous le soleil.

Partager l'info